Ceník

Čištění septiků a žump.

cena za ujetý kilometr

(do ceny se počítá celková trasa auta)

40Kč/km

nakládka a vykládka odpadu 200 304

čas stráveny při vysátí, čištění a vykládce odpadu

275 Kč/15 min

uložení odpadu 200 304 na ČOV Karlovy Vary

odpad ze septiků a žump

275 Kč/1m3

uložení odpadu 190 809 na ČOV Karlovy Vary

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

1 100Kč

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 10% dph

PRONÁJEM KONTEJNERU


pronájem kontejneru

aktuální cena dle objemu-vice info po telefonu

od 40 Kč/den

přistavení kontejneru 

počítá se celková trasa auta v km

40 Kč/km

odvoz kontejneru s odpadem na skládku

počítá se celková trasa auta v km

40Kč/km

naložení, položení kontejneru a vykládka odpadu

započítává se veškerý čas strávený s danou činností

150Kč/15min

uložení odpadu na skládce

cena bude uvedena po zvážení odpadu na skládce

viz ceník skládky

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21% dph