Ceník

vzhledem k situaci na trhu, Vám ceny budou sděleny na telefonním čísle 775 735 451

Čištění septiků a žump

cena za ujetý kilometr

(do ceny se počítá celková trasa auta)

Kč/km

nakládka a vykládka odpadu 200 304

čas stráveny při vysátí, čištění a vykládce odpadu

Kč/15 min

uložení odpadu 200 304 na ČOV Karlovy Vary

odpad ze septiků a žump

Kč/1m3

uložení odpadu 190 809 na ČOV Karlovy Vary

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 10% dph

Možnost individuální nabídky +420 775 735 451

PRONÁJEM KONTEJNERU


pronájem kontejneru

aktuální cena dle objemu - více informací po telefonu

od  Kč/den

přistavení kontejneru 

počítá se celková trasa auta v km

Kč/km

odvoz kontejneru s odpadem na skládku

počítá se celková trasa auta v km

Kč/km

naložení, položení kontejneru a vykládka odpadu

započítává se veškerý čas stráveným s danou činností

Kč/15min

uložení odpadu na skládce

cena bude uvedena po zvážení odpadu na skládce

viz ceník skládky

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21% dph 

Možnost individuální nabídky +420 775 735 451